GIOIELLO ITALIANO ®
KC7290
KC7290

KC BOSTON STELLE

Weight AU750
2.2 g
Size
41 cm
Price
1.55 €/g
KC0166
KC0166

KC BRILLANTATA CERCHIO

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0155
KC0155

KC BRILLANTATA CERCHIO

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0164
KC0164

KC BRILLANTATA CERCHIO

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0161
KC0161

KC BRILLANTATA CERCHIO

Weight AU750
3.8 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0812
KC0812

KC BRILLANTATA CON FARFALLE

Weight AU750
6.4 g
Size
45 cm
Price
3.68 €/g
KC0172
KC0172

KC BRILLANTATA CUORE

Weight AU750
3.5 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0160
KC0160

KC BRILLANTATA CUORE

Weight AU750
3.7 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0143
KC0143

KC BRILLANTATA CUORE

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0157
KC0157

KC BRILLANTATA FIORE

Weight AU750
3.5 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0144
KC0144

KC BRILLANTATA FIORE

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0165
KC0165

KC BRILLANTATA FIORE

Weight AU750
3.7 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC0159
KC0159

KC BRILLANTATA FIORE

Weight AU750
3.5 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g
KC5005
KC5005

KC BRILLANTATA FIORE 3

Weight AU750
8.1 g
Size
50 cm
Price
3.68 €/g
KC8170
KC8170

KC BRILLANTATA FIORI 7

Weight AU750
5.5 g
Size
41 cm
Price
2.05 €/g
KC8169
KC8169

KC BRILLANTATA FIORI 7

Weight AU750
5.8 g
Size
41 cm
Price
2.21 €/g
KC8171
KC8171

KC BRILLANTATA FIORI 7

Weight AU750
5.4 g
Size
41 cm
Price
1.89 €/g
KC0156
KC0156

KC BRILLANTATA OVALE

Weight AU750
3.6 g
Size
45 cm
Price
2.05 €/g